Skip to content

TEXT

Step Up Gym – Budapest – edzőterem

A Step Up Gym Budapest (továbbiakban: Step Up) üzemeltetését a BodyCode Kft. (telephely: 2030 Érd, Elvira utca 29-31.) végzi.

A házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek az edzőterem biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal magas színvonalú működéséhez szükségesek. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják.

A Step Up házirendjében foglaltak a klub területén tartózkodó, továbbá a klub szolgáltatásait igénybe vevő minden vendégre kötelezőek. A szolgáltatások igénybevétele a házirend egyidejű elfogadását is jelenti.

A Step Up jelen házirendje minden vendég számára szabadon, A Step Up előterében továbbá a www.stepupgym.hu oldalon elérhető és áttekinthető.

Ön, mint klubtagunk vagy képviselője kijelenti, hogy megfelelő egészségügyi állapotban van és A Step Up-ben bekövetkező esetleges egészségügyi problémák, baleset esetén a terem személyzetét és vezetőségét felelősség nem terheli.

A Step Up sportterületeire belépni csak érvényes napijeggyel, bérlettel vagy promócióból származó ingyenes napijeggyel lehet. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. Hosszabbítás csak az üzemeltető egyedi elbírálása alapján lehetséges. A promócióból származó ingyenes napijegy egy alkalommal, a rajta feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosít.

Minden bérlet a vásárlást követően 30 napig, a napijegy 1 felhasználásig érvényes.

A Step Up minden vendége köteles egy alkalommal kitölteni az internetes regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja A Step Up házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

A Step Up a vendégekről számítógépes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Az üzemeltető, a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen esetben harmadik félnek nem adja ki.

A helyiségek, eszközök csak rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használhatók. A Step Up üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.

A Step Up területén történt balesetet vagy sérülést kérjük, azonnal jelezzék az üzemeltető felé, illetve a személyi edzőknél. Erről a személyzet köteles jegyzőkönyvet kiállítani.

A Step Up üzemeltetője nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A vendégek számára értékmegőrző szekrények állnak rendelkezésre díjmentesen.

A teljes körű biztonság érdekében A Step Up egész területén zártláncú megfigyelő rendszer működik.

A talált tárgyakat minden vendég az üzemeltető részére köteles leadni.

A Step Up használója nem sérthet meg hatályos jogszabályi előírásokat, valamint a jelen házirendben foglalt szabályokat, melyeket a jegyek vagy bérletek megvásárlásával automatikusan elfogad.

A Step Up területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság megtartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A sporttermek területére kizárólag az adott teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni, ital csak zárható műanyag palackban vihető be. Étkezni kizárólag az erre kialakított előtér területén lehet.

A sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használatát-a sporttevékenység biztonságos folytatása, valamint a többi vendég zavartalan kikapcsolódása érdekében kérjük mellőzni!

A klub szolgáltatásait igénybe vevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz a nemenként elkülönített öltözőkben egy öltözőszekrényt biztosít.

Az öltözőszekrények kulcsát minden vendég köteles a távozáskor sértetlenül az öltözőszekrényben hagyni. Amennyiben az öltözőszekrény tárt állapotban marad az üzemeltető jogosult azt felnyitni. Az öltözőszekrényben tárolt tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

A tagok számára az üzemeltető ingyenes tisztított vízvételi lehetőséget biztosít A Step Up területén.

A STEP UP TERÜLETÉN TILOS:

  • A személyzet számára fenntartott területre engedély nélkül belépni
  • A dohányzás és az alkohol fogyasztása
  • Olyan tevékenység folytatása, amely A Step Up szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
  • Minden, másokat-erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó-zavaró tevékenység
  • Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés,
  • Bármely veszélyes anyag vagy tárgy, mindenféle szeszes ital bevitele
  • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám, propaganda, szórólapok elhelyezése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
  • Kép-és hangrögzítő berendezés használata
  • Politikai tevékenység folytatása
  • Bármilyen állat bevitele

A Step Up üzemeltetője fenntartja a jogot a klub egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Step Up üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a jogát.

A Step Up egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a klub szakmai vezetőjénél nyilvántartásba vett, oktatók és edzők jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani.

NYITVATARTÁS

A Step Up sport és egyéb szolgáltatásai kizárólag a klub nyitva tartási idején belül vehetők igénybe.

Ünnepnapokon: az előre meghirdetett rend szerint

A Step Up szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a klubot legkésőbb a zárás időpontjában elhagyni.

A Step Up nyitva tartási rendje: 0-24 az év minden napján.

ÖLTÖZŐ HASZNÁLAT

Az öltözőben és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni díjmentesen.

Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni tilos.

FITNESS TEREM HASZNÁLATA

14 éven aluli gyermek szülői felügyelettel sem tartózkodhat A Step Up küzdőterületi teremi részén.

A Step Up-be csak megfelelő sport öltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos. A Step Up területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet használatára.

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, mindenki az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.

A higiénia és a kellemes környezet megőrzése érdekében kérjük, használjanak törölközőt és használat után fertőtlenítsék a gépeket vagy egyéb használati tárgyakat és használják szemétkosarakat.

A gépek és eszközök használatát követően a gépeket alaphelyzetbe visszaállítva, az eszközöket rendszeresített tároló helyükre visszahelyezve köteles hátra hagyni.

Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

A kézi súlyzókat, tárcsákat használat után a használó köteles a helyére visszatenni.

A súlyzókat a padlóra ledobni, súlyokkal padlóról indított gyakorlatot (kifejezetten, de nem kizáróan Deadlift) végezni szigorúan tilos, súlyos szabályszegésnek minősül és kitiltást vonhat maga után!

A verseny fekve nyomó és guggoló állványok használata elsősorban a Powerbuilder SE sportolói számára engedélyezett. Amennyiben az állványok üresek, vagy amennyiben a Powerbuilder SE edzői azt engedélyezik úgy az állványokat bármely vendég használhatja.

A funkcionális edzőtermi részen üzemeltető csoportos órákat szervez. Csoportos óra tartása esetén a teremrész csak az óratartó edzővel egyeztetve használható.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén az üzemeltető figyelmeztetéssel élhet a szabálytalankodó felé, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szerv segítségét kérni.

A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A beléptetőrendszer nem rendeltetés szerű használata, a bérletek üzemeltető írásos engedélye nélküli átruházása súlyos kihágásnak számít és azonnali bérletmegvonást, továbbá pénzbüntetést von maga után. A pénzbüntetés mértéke a mindenkori korlátlan bérlet bruttó értékének 3 szorosa!

Mi törekszünk a környezetünk megóvására, kélek tedd ezt te is és a vizes helységeket csak a kellő mértékben használd.

Ha hibásan működő eszközt találsz kérlek azonnal jelezd kollégáinknak.

E házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A házirend nem ismerete nem mentesít annak betartása alól!

en_USEnglish